Informatie

Onze vereniging telt op het moment 100 leden, wij hebben om de twee weken op dinsdagavond een herhalingsles en de andere dinsdag herhalingsles reanimatie.

De vereniging is aangesloten bij de Hartstichting.

Wij verlenen heel veel hulp bij evenementen, welke binnen ons dorp georganiseerd worden. Hulpaanvragen kunnen worden ingediend via Aanvraagformulier. Mocht je interesse hebben om bij een evenement mee te helpen, onder het kopje Evenementen staat welke evenementen er binnenkort zijn. Elk jaar worden diverse cursussen gegeven, zoals:

  • EHBO voor beginners
  • Reanimatie en AED
  • Kinder EHBO
  • Wandelletsel

Voor informatie/ aanmeldingen kun je terecht bij secretariaat@ehboheesch.nl

De trainingen worden gegeven via het Oranje kruis norm.

 

Reanimatie: eerste hulp bij levensgevaar!

Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat elke week 300 mensen in ons land buiten het ziekenhuis plotseling door een hartstilstand getroffen worden? En dat de helft van de slachtoffers nog nooit last heeft gehad van het hart?

Door direct na een hartstilstand reanimatie toe te passen verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer. In ons land overleven jaarlijks 1300-1500 personen een hartstilstand, die hen buiten het ziekenhuis trof. Door te leren omgaan met AED’s kan de overlevingskans fors omhoog. Honderden mensenlevens extra worden gered. Omstanders en getuigen, die direct reanimeren en defibrilleren met een AED zijn redders in de nood.

Een slachtoffer van een hartstilstand is op dat moment dus volledig afhankelijk van het optreden van een omstander, een getuige. En die getuige kunt u zijn. Bent u daarop voorbereid?

De Automatische Externe Defibrillator, AED.

De AED is een apparaat dat de hulpverlener(s) gesproken opdrachten geeft. De AED is veilig en betrouwbaar. In handen van iedere getrainde leek kan binnen zes minuten na de hartstilstand de eerste elektrische schok worden toegediend als een AED dicht bij de plaats van de reanimatie is. Denk aan winkelcentra, de werkplek, sportterreinen als golfbanen, openbare gebouwen, horecagelegenheden, publieksmanifestaties, seniorencomplexen, huisartsenposten, vliegvelden en vliegtuigen, casino’s etcetera.

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de normale reanimatie. Voor wie is een reanimatie- en AED cursus belangrijk? Voor u! Iedereen kan met een slachtoffer met hartfalen te maken krijgen. Altijd onverwacht. Vaak in de eigen omgeving. Zorg ervoor niet een hulpeloze toeschouwer te zijn.