AVG bepalingen

AVG bepalingen EHBO Heesch
Wie is EHBO Heesch
EHBO Heesch is een vereniging die zich ten doel stelt te bevorderen, al datgene dat
kan leiden tot:
a. het voorkomen van ongevallen en het geven van informatie ter voorkoming
van ongevallen;
b. het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij
ongevallen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het organiseren van cursussen die leiden tot:
 Het Eenheidsdiploma E.H.B.O. van “Het Oranje Kruis”.
 Diploma reanimatie/AED van de “Hartstichting”.
b. het organiseren van vervolglessen, welke nodig zijn om de onder a genoemde
diploma's in stand te houden;
c. het bijhouden van administratie van diploma en aantekeningen.
d. bij evenementen, op verzoek van de organiserende instantie, zoveel mogelijk te
voorzien in de aanwezigheid van gediplomeerde E.H.B.O.-(st)ers;
e. samenwerking met particulieren en/of andere rechtspersonen, die werkzaam
zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.

 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. John’s Roncalli
 Het postadres van EHBO Heesch is: Vinkelsestraat 1, 5384 SB, Heesch
 Website is www.ehboheesch.nl
Waarom gebruikt EHBO Heesch je persoonsgegevens?
Dit doet EHBO Heesch om:
 Een factuur te kunnen sturen (voor de financiële administratie van EHBO Heesch).
 Voor het invullen en registreren van behaalde diploma’s.
 Voor het uitnodigen voor herhalingslessen.
 Voor het sturen van onze nieuwsbrieven.
 Voor het vragen om hulpverlening en/of het meedoen met overige activiteiten van EHBO Heesch.
 Je vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden en te behandelen.

Welke persoonsgegevens gebruikt EHBO Heesch?
Dat zijn de volgende persoonsgegevens:
 Achternaam, roepnaam en voorletters
 of je vrouw of man bent
 geboortedatum
 adres, postcode en woonplaats
 vaste telefoonnummer
 mobiele telefoonnummer
 e-mailadres

Aan wie geeft EHBO Heesch jouw persoonsgegevens?
EHBO Heesch kan je persoonsgegevens geven aan:
 “Het Oranje Kruis”, www.hetoranjekruis.nl, Scheveningseweg 44, 2517 KV, Den
Haag. Telefoonnummer: 070-3383232. De persoonsgegevens worden gebruikt voor
het registreren van de diplomahouders. Voor een kloppende administratie; het juiste
diploma is gekoppeld aan de juiste persoon.
 Gemeente Bernheze, mail: gemeente@bernheze.org. Voor de aanvraag van subsidie
moet er één keer in de drie jaar een ledenlijst gestuurd worden. Conform de
Verordening Welzijnssubsidies van Gemeente Bernheze, moet deze lijst onder andere
de volgende gegevens bevatten:
a. Familienaam
b. Eerste voorletter
c. Adres en huisnummer
d. Postcode en woonplaats
e. Geboortedatum

Hoe lang bewaart EHBO Heesch je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden nog voor een periode van maximaal 6 maanden bewaard nadat
je je lidmaatschap met EHBO Heesch hebt beëindigd.
Je facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard.
Gebruikt EHBO Heesch sociale media?
EHBO Heesch maakt gebruik van een website (www.ehboheesch.nl) en van facebook
(www.facebook.com/ehboheesch)
EHBO Heesch wil via deze media, leden en niet-leden informeren over hun activiteiten met
betrekking tot de hulpverlening en de cursussen.

 

Wat zijn je rechten?
Je hebt de volgende rechten:
 Recht op inzage in je persoonsgegevens.
 Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je
persoonsgegevens wanneer het voor EHBO Heesch niet langer nodig is om deze te
bewaren.
Heb je nog vragen?
Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met EHBO
Heesch:
 Door te bellen met onze voorzitter, Dhr. M. van de Wetering (06-50876595)
 Door een brief te sturen naar EHBO Heesch, Vinkelsestraat 1, 5384 SB, Heesch
 EHBO Heesch is per e-mail te bereiken via secretariaat@ehboheesch.nl