We zijn nu ruim 1 1⁄2 jaar verder en Corona hebben we steeds beter onder controle.
De meerderheid van de Nederlandse bevolking is ingeënt en de ziekenhuisopnames dalen.
Hier hebben we lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover.
Winkels en publieke locaties zijn open en vele hebben weer vakantie kunnen vieren.
De hogescholen en universiteiten mogen weer open en 20 september gaan we hopelijk verder
versoepelen. Ze hebben het zelfs al over, vanaf november terug naar het “oude normaal”.
Door de versoepelingen van de corona-maatregelen beginnen ook alle EHBO-trainingen
en EHBO–cursussen weer.
We willen echter wel een aantal basisregels, tegen verspreiding van het coronavirus, blijven volgen.
Zoals het vaak en goed wassen van uw handen en thuis blijven bij corona-gerelateerde klachten.
We zorgen dat we extra schoonmaken en dat er gel is om je handen te desinfecteren.
We zijn ook in onderhandeling met de Gemeente Bernheze voor een goed ventilatiesysteem.
Kortom, weer de hoogste tijd om te beginnen.

 

Start nieuwe seizoen:
Voor het begin van een nieuw seizoen is er een planning gemaakt voor september t/m december
2021. Hierin zitten 3 onderdelen die 4 keer herhaald worden, zodat alle leden de mogelijkheid
hebben om deze onderdelen in 2021 te volgen. In 2022 zullen de overige onderdelen aanbod komen.
Alle lessen zijn op een dinsdagavond en starten om 19.30 uur en duren tot circa 21.30 uur.
Zoals jullie op ons programma kunnen zien is er één reanimatie les verplaatst naar een donderdag.
Onze instructeurs kunnen dan niet op de dinsdagavond.
Graag ruim voor aanvang aanwezig zijn, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Verlengen van je EHBO-diploma:
Om je EHBO-diploma te kunnen verlengen (om de 2 jaar) ben je nog steeds verplicht alle onderdelen
regelmatig te oefenen. Wij zullen dan ook zoveel mogelijk proberen om alle onderdelen voor elk lid
aan te kunnen bieden. Eventueel kan er een competentie-test gedaan worden.
De diploma’s die tijdens deze Corona tijd verlopen waren, zijn door het Oranje Kruis weer verlengd .

Contributie

Nu het nieuwe seizoen van start gaat, is het ook weer tijd voor het
betalen van de contributie. Leden die ons niet gemachtigd hebben
betalen € 21.00. Zij kunnen dit per ommegaande overmaken op
rekeningnummer NL40 RABO 0120 0046 31 tnv EHBO Heesch ovv
contributie 2021-2022 en je voor- en achternaam.
Leden die zich nog voor dit seizoen willen laten machtigen, kunnen om
een machtigingsformulier vragen (graag voor 09 september 2021) op:
sabinegeurts@ehboheesch.nl

Voor leden die ons machtigen is er een contributie van € 20,00 per jaar en zal dit bedrag rond
15 september 2021 afgeschreven worden.

 

Ledenvergadering
Onze jaarlijkse ledenvergadering zullen we dit jaar weer, zoals gewoonlijk, in november houden.
We zullen dan het afgelopen seizoen en het seizoen daarvoor bespreken. Daar onze ledenvergadering
van november 2020, door Corona, geen doorgang heeft kunnen vinden.