Start nieuwe seizoen

Op dinsdag 12 september 2023 starten we ons nieuwe seizoen.
Bij deze nieuwsbrief zit ons programma met data voor herhalingslessen EHBO en Reanimatie en
AED. Deze bijlage kun je uitprinten en mooi thuis in het zicht ophangen. Geen printer = geen nood,
er liggen in het EHBO-gebouw exemplaren klaar om deze mee te nemen!
Alle lessen starten om 19.30 uur en duren tot circa 21.30 uur. Zorg dat je ruim van te voren aanwezig
bent, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.
Alle onderdelen komen twee keer voor en voor de reanimatie zijn er 3 data beschikbaar.
Zorg dat je alle onderwerpen zeker 1 keer gevolgd hebt om je diploma te behouden.
Om in te schrijven voor de herhalingsles Reanimatie&AED graag bij voorkeur een berichtje naar
sabinegeurts@ehboheesch.nl. Hierop krijg je altijd nog een bevestiging.

 

Bestuur
Hoe graag we ook het nieuwe seizoen met veel zin willen starten, hebben we als bestuur enkele
tegenslagen te verwerken. Op dit moment moeten we starten met twee bestuursleden. Een van de overige bestuursleden stopt met haar functie in het bestuur en de overige twee bestuursleden hebben ernstige gezondheidsklachten.
Hilda Kuppen en Sabine Geurts willen het seizoen toch starten en vragen om hulp van de leden
tijdens de oefenavonden.
Tevens vragen we om hulp bij het regelen van de evenementen. Hilda probeert deze taak tijdelijk op
zich te nemen, maar dit kan niet zo blijven. Wij zoeken dan ook naar leden die hier mee verder
willen gaan. Mocht dit niet lukken, dan zullen we deze taken moeten afstoten. Dat zou heel jammer
zijn. Als je eenmaal hiermee stopt, zal het niet zo makkelijk meer terug komen.
Wat we nog liever hebben, is extra mensen in het bestuur. Nu zijn er officieel 4 bestuursleden. Dit is
veel te weinig. Meld je alstublieft aan, zodat er volgend jaar nog een EHBO Heesch bestaat.

Ledenvergadering
Op dinsdag 7 november 2023 zal onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.
In oktober ontvangt u, per e-mail, de agenda voor deze vergadering en de notulen van de
jaarvergadering van 1 november 2022.