Start nieuwe seizoen

Op dinsdag 13 september 2022 starten we ons nieuwe seizoen.
Bij deze nieuwsbrief zit ons programma met data voor herhalingslessen EHBO en Reanimatie en
AED. Deze bijlage kun je uitprinten en mooi thuis in het zicht ophangen. Geen printer = geen nood,
er liggen in het EHBO-gebouw exemplaren klaar om deze mee te nemen!
Alle lessen starten om 19.30 uur en duren tot circa 21.30 uur. Zorg dat je ruim van te voren aanwezig
bent, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.
Alle onderdelen komen twee keer voor en voor de reanimatie zijn er 4 data beschikbaar.
Zorg dat je alle onderwerpen zeker 1 keer gevolgd hebt om je diploma te behouden.
Om in te schrijven voor de herhalingsles Reanimatie&AED graag bij voorkeur een berichtje naar
sabinegeurts@ehboheesch.nl. Hierop krijg je altijd nog een bevestiging.

Corona
Corona is en blijft onder ons. Daarom willen we ons aan een aantal basisregels blijven houden, tegen
verspreiding van het coronavirus. Zoals het vaak en goed wassen van uw handen en thuis blijven bij
corona-gerelateerde klachten. We zorgen dat we extra schoonmaken en dat er gel is om je handen te
desinfecteren
De Gemeente Bernheze zal zorgen voor een goed ventilatiesysteem.
In juli is er al ventilatie in de wc-ruimtes aangebracht.
Van de ventilatie in de ramen zijn we nog in afwachting.

Contributie

Nu het nieuwe seizoen van start gaat, is het ook weer tijd voor het
betalen van de contributie. Leden die ons niet gemachtigd hebben
betalen € 21,00. Zij kunnen dit per ommegaande overmaken op
rekeningnummer NL40 RABO 0120 0046 31 tnv EHBO Heesch ovv
contributie 2022-2023 en je voor- en achternaam.
Leden die zich nog voor dit seizoen willen laten machtigen, kunnen om
een machtigingsformulier vragen (graag voor 04 september 2022) op:
sabinegeurts@ehboheesch.nl

Voor leden die ons machtigen is er een contributie van € 20,00 per jaar en zal dit bedrag rond
15 september 2022 afgeschreven worden.

Ledenvergadering
Op dinsdag 1 november 2022 zal onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.
In oktober ontvangt u, per e-mail, de agenda voor deze vergadering en de notulen van de
jaarvergadering van 2 november 2021.

Rabo ClubSupport

Evenals vorig jaar hebben we ons weer aangemeld bij de Rabobank voor de Rabo ClubSupport.
De Rabobank stelt € 300.000,- beschikbaar om te investeren in lokale clubs en verenigingen.
Van 05 september tot en met 27 september kunnen de leden van de Rabobank weer stemmen.
Voorgaande jaren hebben we al op vele van jullie stemmen mogen rekenen. Daarom vragen we weer

aandacht voor dit mooie initiatief van de Rabobank. Hierbij kan ieder lid van Rabobank Oss-
Bernheze een stem op hun favoriete vereniging uitbrengen. Ieder heeft drie stemmen. Laat één

daarvan voor EHBO-Heesch zijn.
Alvast bedankt voor de medewerking.